• Công nghiệp 4.0 là gì?

    Công nghiệp 4.0 là gì?

    Công nghiệp 4.0 hay còn gọi là “công nghiệp IP”, "sản xuất thông minh" hay “sản xuất số"...dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng ý tưởng là một: sản xuất tương lai mang thế giới ảo (mạng) và thực (máy móc) xích lại gần nhau. Tên gọi Công nghiệp 4.0 là tên gọi làn sóng thay đổi sản xuất đang diễn ra tại Đức

    Posted by: Endy Hoàng, Posted date10/04/2017, Comment: 0
    Tags: Công nghiệp 4.0, công nghiệp IP, sản xuất thông minh, sản xuất số

Tìm bài viết từ ngày: đến ngày: