Mua bán trực tuyến

Download Windows Server 2016 Full Key

Chủ Nhật, Ngày 10 Tháng 9, 2017, 14:56

Link download + Key và hướng dẫn kích hoạt windows server 2016
 
1. Windows Server 2016 (x64)
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
 
 
2. Windows Server 2016 Essentials (x64)
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598. iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
 
3. Windows Storage Server 2016 (x64)
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80

4. Microsoft Hyper-V Server 2016 (x64)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
 
 

Hướng dẫn Kích hoạt bằng key KMS

Yêu cầu máy tính được kết nối mạng
Windows Server 2016 Datacenter
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato
 
Windows Server 2016 Standard
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato
 
Windows Server 2016 Essentials
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato
 
Windows Server 2016 Cloud Storage
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato
 
Nguồn: internet

 

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net