Ứng dụng văn phòng

8 thủ thuật nâng cao cho người dùng Word

Thủ thuật định dạng là một phần quan trọng nhằm cải thiện khả năng đọc tài liệu và cung cấp một cái nhìn trực quan cho người sử dụng tài liệu. Với 8 thủ thuật […]

Ứng dụng văn phòng

Phím tắt nhanh trong WORD tổng hợp

Tổng hợp phím tắt nhanh trong Word từ phiên bản 2003 đến phiên bản 2016. Các phím tắt nhanh này sẽ giúp bạn làm việc với các văn bản Word nhanh hơn gấp nhiều lần. […]