Giải pháp công nghệ

Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu Root của Xampp

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng 4, 2016, 4:48

 Tôi cũng không nhớ rõ là từ phiên bản bao nhiêu mà Xampp cho phép các bạn đổi mật khẩu tài khoản root bằng cách truy cập vào http://localhost:port rồi chọn phần security để thay đổi cách truyền thống là nhập mật khẩu mới vào rồi nhấn lưu hoặc cập nhật. Nhưng hiện tại, tôi cài phiên bản Xampp 3.2.2 thì không tìm thấy mục thay đổi mật khẩu này nữa.

Và bây giờ, nếu chúng ta muốn thì phải sử dụng câu lệnh cmd.

Đầu tiên, bạn khởi động Xampp control panel lên.

Chọn vào Shell (khoanh vùng đỏ)

Được cửa sổ:

1. Đối với lần đổi mật khẩu đầu tiên (mật khẩu rỗng) thì nhập dòng lệnh

mysqladmin --user=root password "newpassword"

Nhấn Enter

2. Đối với lần đổi thứ 2 trở đi (Mật khẩu khác rỗng) sử dụng câu lệnh:

mysqladmin --user=root --password=oldpassword password "newpassword"

Nhấn Enter

3. Để kiểm tra mật khẩu đã được áp dụng hay chưa sử dụng câu lệnh:

mysql --user=root --password=currentpassword-e "SELECT 2+3"

Nếu kết quả cho ra là 5 thì mật khẩu mới đã được chấp nhận

Xem video:

 

Endy Hoàng

 

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net