Giải pháp công nghệ

Hướng dẫn cài đặt Email trên Microsoft Outlook 2003

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng 9, 2015, 12:11

Tên miền (Domain): ten_mien.com (VD itexpressvn.com)

Máy chủ mail (Mail server): mail.ten_mien.com (mail.itexpressvn.com)

Tên người dùng: Nguyen Van A

Email: ten_nguoi_dung@ten_mien.com (hoanhoang@itexpressvn.com)

Mật khẩu (password): 123456


Khởi động Microsoft Outlook. Microsoft Outlook là một phần mềm trong bộ Microsoft Office, và thường được cài đặt kèm theo khi cài đặt Office.

Xem hướng dẫn cài đặt với Windows Mail (Vista, Windows 7), Outlook Express

Chọn menu Tools, chọn E-mail Account..., rồi thực hiện từng bước theo các hình sau đây (nhấn Next để sang bước kế tiếp):Chọn "More Settings ..." để mở ra cửa sổ dưới đây, chọn sang tab "Outgoing Server" và kiểm tra các thông số đúng như hình.Chọn tài khoản email và nhấn nhút Change khi cần thay đổi / điều chỉnh các thông số cho phù hợp.

Nguồn: ITExpress.vn

 

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net