Mạng

Tìm hiểu về mạng cục bộ – LAN

Mạng LAN là gì? Mạng cục bộ (Local Area Network – LAN) là hệ truyền thông tốc độ cao được thiết kế để kết nối các máy tính và các thiết bị xử lý dữ […]