Mạng

Mạng WAN là gì? Khái niệm mạng WAN là gì?

Mạng diện rộng WAN “wide area network” là mạng dữ liệu được thiết kế để kết nối giữa các mạng đô thị (mạng MAN) giữa các khu vực địa lý cách xa nhau. Xét về quy mô địa lý, mạng GAN… […]