Thiết kế website để kinh doanh

Tài liệu tự học Excel

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng 9, 2015, 23:28

Bộ tài liệu Tự học Microsoft Excel bao gồm:

  • Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel.
  • Chương 2: Làm việc với bảng tính.
  • Chương 3: Hàm.
  • Chương 4: Cơ sở dữ liệu.
  • Chương 5: Chèn hình ảnh - Đồ thị.
  • Chương 6: In bảng tính.
  • Bài tập phần 1.
  • Bài tập phần 2.
  • Ôn tập.

Link download Mediafire

Định dạng: PDF

Dung lượng: 1.42MB

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net