Thiết kế website để kinh doanh

Một số mẫu Power point đẹp hay sử dụng để thuyết trình

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng 10, 2015, 19:7

Sau đây là một số mẫu Power point được itvanphong.net tổng hợp về từ các nguồn khác nhau:

Một số mẫu chụp trong các mẫu.

Một số hình ảnh demo mẫu silde power point 

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
Mẫu powerpoint đẹp
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
slide powerpoint
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
bài thuyết trình powerpoint đẹp nhất
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
slide mẫu powerpoint
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
Theme powerpoint
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
mẫu powerpoint đẹp nhất
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất

Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
powerpoint
Download Mẫu theme Slide Powerpoint - Hình nền template bài Power point đẹp nhất
 

Tải về:

Link https://www.fshare.vn/file/JA8Z84WN8D/

Dung lượng: 117,6MB

Mật khẩu giải nén: www.vforum.vn

Nguồn: www.vforum.vn

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net