Mua bán trực tuyến

Phần mềm WinRAR 5.30 beta 5 hổ trợ nén và giải nén tập tin

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 10, 2015, 14:14

WinRAR phiên bản mới nhất hiện tại là  WinRAR 5.30 beta 5

Nhưng điểm mới trong phiên bản WinRAR 5.30 beta 5:

   1. Thông tin về các lỗ hổng nghiêm trọng trong WinRAR tự giải nén  lưu trữ xuất bản gần đây trong các tin tức là không chính xác. không may phương tiện truyền thông đại chúng không nhận ra rằng những gì đã được mô tả như WinRAR dễ bị tổn thương là Windows OLE lỗ hổng được vá trong tháng 11 năm 2014:

      https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms14-064.aspx

      Ngay cả khi chưa được vá lỗ hổng của Windows OLE này không giới thiệu  yếu tố nguy cơ mới cho WinRAR SFX.

      Vui lòng đọc http://rarlab.com/vuln_sfx_html2.htm để biết thêm chi tiết.

      Không có bản vá lỗi cho WinRAR là cần thiết.

   2. "Import / Export" lệnh:   

      a) WinRAR thực hiện việc xác nhận bổ sung Settings.reg nội dung cho "Nhập cài đặt từ file" lệnh để ngăn chặn nhập khẩu Registry phím không liên quan đến các thiết lập WinRAR;

      b) WinRAR chỉ định đường dẫn đầy đủ để regedit.exe công cụ để ngăn chặn chạy bản sao của "regedit" từ thư mục khác.

   3. Lỗi cố định:

      a) Nếu 'file' và 'file.exe' đã có mặt trong cùng một thư mục  và người dùng nhấp đúp vào 'file', WinRAR có thể bắt đầu 'file.exe' thay vào đó;

      b) "Tạo báo cáo" lệnh có thể tạo ra một báo cáo trong thư mục sai, không phải là với các tập tin được lựa chọn;

      c) RAR có thể sụp đổ khi giải nén tài liệu lưu trữ rar với tập tin bị hỏng tiêu đề. Cố định bây giờ.

Tải các phiên bản WinRAR 5.30 beta 5 cho hệ điều hành tương ứng của bạn:

WinRAR x86 (32 bit) 5.30 beta 5 Graphical and command line Trial 1744 KB
WinRAR x64 (64 bit) 5.30 beta 5 Graphical and command line Trial 1918 KB
RAR 5.30 beta 5 for Linux Command line only Trial 1089 KB
RAR 5.30 beta 5 for Linux x64 Command line only Trial 1122 KB
RAR 5.30 beta 5 for FreeBSD Command line only Trial 1373 KB
RAR 5.30 beta 5 for Mac OS X

Hoặc có thể vào trang chủ để tải bản mới nhất: http://www.rarlab.com/download.htm

Endy Hoàng - ITvanphong.net

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net