Mua bán trực tuyến

Link Download Visual Studio 2015 + Free key

Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng 9, 2016, 9:33

 Visual Studio 2015 phiên bản mới nhất với nhiều cải tiến với

develop2

 
Bản phù hợp cho đội lập trình chuyên nghiệp nhỏ, bản dùng cá nhân...
Link download offline
 
Bản đầy đủ dành cho những đội nhóm lập trình lớn (Dành cho công ty có đội nhóm lập trình lớn) vẫn phù hợp với bất kỳ đội nhóm nào
 

 


KEY: HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

 

Visual Studio Enterprise 2015 (x86 and x64) – DVD (English)
SHA1:07C949078F895CE0D9C03A1B8D55571A8C90AC94

Visual Studio Professional 2015 (x86 and x64) – DVD (English)
SHA1:E01F364C3F21CDFCEBB25D3C028398741F08EB24

Visual Studio Community 2015 – (English)
SHA1:BAAD3CEBAB7A5834D8F78F7D02E4880C010F3BA9

Visual Studio Test Professional 2015 (x86 and x64) – DVD (English)
SHA1: A532B03F4B461DE68F4A86D34F478F2C87F6413D

Visual Studio 2015 SDK (x86 and x64) – (English)
SHA1:6CC9DE044EAB28B6CF2E298990320D116DC37036

Modeling SDK for Visual Studio 2015 (x86 and x64) – (English)
SHA1:0E748AB43E7135D8692947DC946FCEA207DDC7FB

Microsoft Build Tools 2015 (x86) – (Multiple Languages):18 MB
SHA1:ABF9EFBCFE2B896C07EB14B97E0FC972F1BBAAD8

 

Tags:

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net