Mua bán trực tuyến

Download Windows 8.1 Full (32bit/64bit)

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 10, 2015, 0:27

Yêu cầu cấu hình windows 8.

Nếu bạn muốn chạy Windows 8 trên PC, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

- Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn với sự hỗ trợ của PAE, NX và SSE2 (thông tin thêm)

- RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bit) hoặc 2 GB (64 bit)

- Không gian trên ổ đĩa cứng: 16 GB (32 bit) hoặc 20 GB (64 bit)

- Vi đồ hoạ: Thiết bị đồ hoạ Microsoft DirectX 9 với trình điều khiển WDDM

Windows 8.1 Pro - Bản 32 bit (2,7Gb)

SHA-1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD

MD5: 49B428D6FB1A1E53C0682AED76664C2B

Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70c6c

Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TPXDGH9VXT

Link Share.vnn.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147776

Link Upfile.vn => http://upfile.vn/ir3l

 

Windows 8.1 Pro - Bản 64 bit (3,6Gb)

SHA-1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49

MD5: F9AC831F06A760C722DF0DF34F1B9397

Link Tenlua.vn => https://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70d64

Link Fshare.vn =>http://www.fshare.vn/file/T1RW4B4R9T

Link Share.vnn.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147812

Link Upfile.vn => http://upfile.vn/qPkT

 

Windows 8.1 Enterprise - Bản 32 bit (2,7Gb)

SHA-1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4 

MD5: BF620A67B5DDA1E18E9CE17D25711201 

Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70d6a

Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/T4SNW9C63T

Link Share.vnn.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147789

Link Upfile.vn => http://upfile.vn/qPnX

Link 4share.vn => http://up.4share.vn/f/3b080a030803080d/

Windows 8.1 Enterprise - Bản 64 bit (3,6Gb)

SHA-1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB 

MD5: 8E194185FCCE4EA737F274EE9005DDF0 

Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-enwi...0b37e22de70c69

Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TD40DGPGPT

Link Share.vnn.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147781

Link Upfile.vn => http://upfile.vn/qPnM

Link 4share.vn => http://up.4share.vn/f/5467656c676d6065/

Key chỉ dùng trong quá trình cài đặt:

Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Enterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH //FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Nguồn: sinhvienit.net

 

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net