Bảo mật hệ thống

Mô hình mạng bảo mật cho doanh nghiệp

Quy trình bảo mật hệ thống thông tin chuẩn và chi tiết theo 5 bước cho mọi doanh nghiệp Bước 1. Mã hóa thông tin dữ liệu Đây là bước đầu tiên trong quy trình bảo […]

Hệ thống

Sự khác nhau giữa VPS và máy chủ riêng

Đối với những người trong ngành dịch vụ máy chủ, VPS thì việc phân biệt 2 khái niệm VPS và máy chủ riêng có thể khá dễ dàng. Nhưng đối với người mới vào nghề […]