Linux

Chia sẻ máy in Windows cho Ubuntu

Bạn đang có một chiếc máy in, gắn vào một máy chủ printer chạy Windows để chia sẻ cho các máy khác trong hệ thống mạng. Trong hệ thống có những trạm làm việc cài […]