Linux

Chia sẻ máy in Windows cho Ubuntu

Bạn đang có một chiếc máy in, gắn vào một máy chủ printer chạy Windows để chia sẻ cho các máy khác trong hệ thống mạng. Trong hệ thống có những trạm làm việc cài […]

Hệ điều hành

Hệ Điều Hành Windows Và Lịch Sử Phát Triển

Microsoft Windows  là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ hoạ được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó […]