Thời trang nữ

Truyện cười "Chúng tôi không quan tâm điều đó"

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 10, 2015, 17:46

Sau đây là cuộc đối thoại của Thủ tướng Việt nam và Tổng thống Mỹ:

US: Ở nước Mỹ công nhân làm được khoảng 2000 $ mỗi tháng nhưng chỉ cần 1000 $ chi tiêu cho cuộc sống 
VN: Trời, thế họ làm gì với số tiền còn lại? 
US: À việc đó của riêng họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở Việt Nam thì sao?

VN: Ở Việt Nam, lương công chức khoảng 800 ngàn VND và mỗi tháng cần chi tiêu khoảng 5 triệu VND
US: Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại? 
VN À việc đó của riêng họ, chúng tôi không quan tâm nhiều...

Sưu tầm

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net