Điều khoản sử dụng

Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 10, 2015, 13:57

- Tất cả nội dung trên website là do ban quản trị, biên tập của ITvanphong.net quản lý và nắm giữ bản quyền. Trường hợp người dùng chia sẽ bài viết, chúng tôi không quản lý bản quyền của những nội dung này (bao gồm quyền được phép và quyền cho phép).

- Người dùng truy cập website và sử dụng mọi nguồn tài liệu hoàn toàn miễn phí (ngoại trừ tài liệu có phí sẽ được thông báo cụ thể). Tuy nhiên, bạn không có quyền thương mại hóa các tài liệu trên.

- Ngoại trừ một số bài viết, tài liệu cấm sao chép (sẽ được thông báo sau từng bài viết) thì bạn có thể được phép sao chép nội dung trên website này tới một nơi khác nhưng bạn PHẢI GHI RÕ NGUỒN VD: Nguồn: Endy Hoàng - ITVanphong.net.

 

Tags:

Bài liên quan

Quảng cáo

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net